Liten organisation har många bollar i luften

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Det europeiska socialchefsnätverket ESN har sin litenhet till trots imponerande många bollar i luften och försöker på olika sätt att bidra till en utveckling av socialtjänsten i Europa.

Det kan handla om arbetsgrupper som sätts samman med representanter från olika länder i Europa för att tillsammans vända och vrida på angelägna frågeställningar. Det kan handla om att ge inspel till EU-kommissionen som i sin tur lämnar rekommendationer till medlemsländerna inom socialtjänstområdet. Det kan också handla om seminarier på angelägna men mer avgränsade teman.

I ett blogginlägg skriver FSS ordförande Lars Liljedahl om vad FSS bedömer som viktigaste frågorna på gång hos ESN just nu. Läs vidare och kommentera här!