Lillasyster till informationsverige.se

INTEGRATION: Söderhamn har en unik flerspråkig webbplats som vänder sig till nyanlända och asylsökande som söker information om kommunens verksamheter. Den beskrivs som ”lillasyster till informationsverige.se” och har lyfts upp av SKL som ett gott exempel.

– Vi vill gärna dela med oss av det stora informationsarbete vi har gjort för nyanlända, säger Karin Olsson, integrationssamordnare i Söderhamns kommun.

Karin Olsson är integrationssamordnare i Söderhamns kommun som har byggt upp webbplatsen informationsoderhamn.se (foto Frozentime).

– På informationsoderhamn.se finns omfattande lokal information på sex olika språk. Arbetet har publicerats på SKL:s webb under goda exempel på ledning, styrning och strategiskt arbete.

Karin Olsson berättar att de nyligen beviljades ”paragraf 37-medel” från länsstyrelsen, som anser att projektet är framåtsträvande och en målmedveten satsning. De erfarenheter, lärdomar och tillvägagångssätt som projektet genererar bör med fördel kunna spridas till fler kommuner både inom och utanför länet.

Vill du veta mer?

– Hör gärna av dig så berättar jag om vårt arbete som nu är inne i en implementeringsfas, säger Karin Olsson.

Du når henne på karin.m.olsson@soderhamn.se.

Här hittar du den text som är SKL har publicerat om Söderhamns arbete.
Titta också in på informationsoderhamn.se!


Paragraf 37-medel är ersättning för att skapa beredskap, mottagningskapacitet och utveckla samverkan (enligt 37 § i  ersättningsförordningen 2010:1122).