Ledarskap i offentlig sektor

ALMEDALEN 2019: Vilka är de största utmaningarna för ledarskapet i offentlig sektor? Det pratade Ledarna och en skara inbjudna om på ett rundabordssamtal i Visby. Väldigt kortfattat kan man säga att utmaningarna stavas jämställdhet.

Manligt dominerade arbetsplatser är generellt sett högre rankade jämfört med kvinnligt dominerade arbetsplatser, både vad gäller status och lönesättning. Det är ingen nyhet.

– För socialtjänstens del kan jag konstatera att vi är en av alla dessa offentliga verksamheter som är kvinnligt dominerade och rent lönemässigt värderas lägre. Vi som har valt att arbeta inom de här yrkena känner stolthet. Vi har valt det för att vi vill göra skillnad, säger FSS ordförande Lars Liljedahl.