Läs mig!

ÄLDREOMSORG: Nu finns det ett förslag om nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer. Utredningen, som letts av Susanne Rolfner Suvanto, ska ”genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen”.

FSS vice ordförande Lasse Liljedahl säger så här om utredningen.

– Susanne Rolfner Suvanto har på ett i mina ögon föredömligt sätt fångat både utmaningar och möjligheter för svensk äldreomsorg i ett framtidsperspektiv.

Lasse Liljedahl arbetar som omsorgschef i Östersunds kommun. (foto: Frozentime)

– Det som glädjer lite extra, säger Lasse, är att utredningen innehåller rekommendationer som ligger helt i linje med vårt egen kommuns pågående utvecklingsarbete. Bland annat lyfts hälsofrämjande arbete, vardagsrehabilitering, välfärdsteknologi, rekryteringsutmaningen som bland annat föreslås mötas med legitimation för undersköterskor, samt vikten av att den enskilde ges möjlighet att påverka sin vård- och omsorg.

Utredningen tar också upp förenklad biståndshandläggning. Utredaren konstaterar att nuvarande lagstiftning ger stöd för att lägga biståndsprövningen på en enkel nivå om det är ändamålsenligt men föreslår samtidigt att äldre medborgare (+ 80) utan biståndsprövning ska kunna få servicetjänster och trygghetslarm.

(Läs också Jonas Hampus blogginlägg Äldre i framtiden.)

Nu ska utredningen med sina två delar och tusen sidor ut på remiss och FSS, som varit med i utredningens referensgrupp, får säkert anledning att återkomma i frågan.

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer