Långt hemifrån och långt ifrån rätt hjälp?

ALMEDALEN 2018: Många barn och unga som placeras i heldygnsvård genom socialtjänsten lider av svår psykisk ohälsa. Här behövs ett nära samarbete mellan socialtjänst, utförande verksamhet och barn- och ungdomspsykiatrin för att uppnå goda resultat. Hur ska vi förstå behoven och organisera insatserna på bästa sätt?

Det diskuterade Petra West Stenkvist från FSS tillsammans med representanter för hela vårdkedjan i Psykisk Hälsa-huset under Almedalenveckan.

Samverkan kring placerade barn med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa bland unga ökar i samhället och andelen är högre hos individer med svåra psykosociala förhållanden. Gruppen som är placerade i heldygnsvård (t ex i familjehem, hvb eller på behandlingshem) tillhör de som bedömts ha svårast psykosociala förhållanden.

Under vårdtiden befinner de sig också ofta långt borta från sina familjer och de personer som varit inblandade i att stödja dem tidigare i livet och nya personer ska hålla ihop vården. I och med att psykisk ohälsa ofta är en del av det som gjort situationen i hemmet eller skolan ohållbar är kvalificerad vård ett centralt behov att få tillgodosett.

Att lyckas med detta är en svår utmaning, men samtidigt avgörande för att uppnå önskade resultat. Vem ska se till att de får rätt vård och hur ska insatserna se ut? Under seminariet talade företrädare från både kommun, landsting och utförarorganisationer om denna utmaning från sina olika perspektiv och diskuterade både goda exempel och visioner om framtidens ungdomsvård.