Långsamhetens lov, eller …

ORDFÖRANDE HAR ORDET 6 MAJ 2019: Långsamhetens lov – eller…

Regeringen gav för några veckor sedan E-hälsomyndigheten i uppdrag ”att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst, genom att göra gemensamma nationella specifikationer tillgängliga.” Det handlar till exempel om överenskommelser om hur standarder ska tillämpas i olika situationer.

Min första reaktion när jag läst nyheten var för att citera Gert Fylking: ”Äntligen”!

Läs hela Ordförande har ordet i Socialchefens blogg, där du också kan kommentera innehållet.