Kvinnors trygghet i utsatta områden

TRYGGHET OCH TILLIT: Med anledning av FSS engagemang i första linjens socialtjänst och att motverka gängkriminalitet, fick vi en inbjudan till ett seminarium om utsatta områden, med fokus på kvinnors trygghet. Lina Blombergsson, vice ordförande för FSS, representerade föreningen. Övriga deltagare var Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert på Fores och Hoshi Kafashi, expert på hedersrelaterat våld.

FSS lyfte behovet av att öka tilliten till socialtjänsten i utsatta områden där det finns en utbredd rädsla för socialtjänsten, inte minst bland utlandsfödda familjer. Felaktig information florerar vilket kan hindra föräldrar att vilja och våga ta emot hjälp från socialtjänsten.

Här behöver både socialtjänsten och andra aktörer öka sin närvaro, erbjuda anpassat stöd, inte minst till kvinnorna, och hjälpa till att sprida korrekt information om vad socialtjänsten och övriga samhället kan hjälpa till med.

Socialtjänstens företrädare kan inte ensamma komma till rätta med vare sig gängkriminalitet eller hedersvåld. I grunden behövs en bra integration där språk, arbete och kunskap om svensk lagstiftning och samhällsbygget behöver finnas med. Det var alla talare överens om.

Genom att utlandsfödda kvinnor kommer in på arbetsmarknaden ökar de sin självständighet och sina kontaktytor. Deras barn behöver möta barn och unga från andra områden och med annan bakgrund. Men idag bor många separerade från varandra och går i olika skolor vilket inte gynnar integrationen.

På seminariet fick FSS frågor utifrån vår debattartikel om första linjens socialtjänst: Hur kan det bidra? Varför kan socialtjänsten inte jobba så redan nu? Lina Blombergsson svarade att det behövs nationella satsningar och lagförändring.

Seminariet anordnades av Centerpartiets kommundagar den 4 februari 2022 och leddes av Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna.