Kunskap, kraft och känsla

DIGITALISERING: FSS är med i juryn som utser vinnaren av priset Årets e-hälsokommun i samband med Vitalismässan. I år blev det Hammarö kommun som stod som vinnare i hård konkurrens med fyra andra finalister. (Foto: vitalis.nu)

Sveriges eHälsokommun är en utmärkelse som ger hela Sveriges kommuner möjligheten att visa hur de använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå regeringens och SKL:s gemensamma e-hälsovision.

Av årets fem finalister – Hammarö, Eskilstuna, Kramfors, Karlskrona och Östersund – tog Hammarö kommun hem årets pris med juryns motivering:

Med ett imponerande, målinriktat och sällsynt kraftfullt arbete har man på kort tid flyttat fram positionerna och lagt grunden för en långsiktigt hållbar utveckling.

En kommun som med modiga politiker, klok ledning och engagerade medarbetare visar att digitalisering inte främst handlar om teknik, utan om snabb förändring av beteenden och arbetssätt, till nytta för invånare och medarbetare. En kommun som inte hör till de största men som med stor kunskap, kraft och känsla skapat en välfärd i framkant där digitalt är normalt – för alla.

En kommun som samskapat, byggt allianser och inspirerats av de bästa internationella förebilderna och som nu kommer att få Sveriges blickar på sig. För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet – priset till Sveriges ehälsokommun 2019 går till Hammarö kommun.