Konferens om den kantstötta välfärden

NATIONELLT SAMARBETE: CSA bjuder in till en konferens om dagens socialpolitik i ljuset av vad som var aktuellt för 50 år sedan då boken Den ofärdiga välfärden av Maj Britt och Gunnar Inghe  gavs ut. Boken var en ögonöppnare för den tidens frågor.

CSA har tagit initiativet till boken Den kantstötta välfärden, och den 26 oktober 2017 hålls en konferens på samma tema.

Vilka utmaningar ställs dagens välfärd inför? Vilka bilder ges av välfärd i en tid då fakta tycks få mindre utrymme? Alla deltagare får ett exemplar av boken.

26 oktober 2017 kl 13-17 på Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm, lokal S:ta Clara.

Sista anmälningsdag 6 oktober, och du anmäler dig här.


FSS är en av medlemsorganisationerna i Centralförbundet för socialt arbete, CSA. Läs mer om boken och konferensen Den kantstötta välfärden här.