Kan bostadspolitiken ordna bostäder för alla?

ALMEDALEN 2019: En parlamentarisk utredning på lång sikt, samverkan mellan olika politikområden och framför allt mod att pröva nya metoder och verktyg för att på kort sikt få in fler personer på den ordinarie bostadsmarknaden. Det är några av punkterna när panelen på Allmännyttans arena diskuterade bostäder för alla.

Åsa Johansson från Sveriges Allmännytta tecknar bakgrunden med bostadsbrist i 240 kommuner och en befolkning som ökar snabbare än bostäder byggs.

– Sverige behöver en stor parlamentarisk bostadssocial utredning, säger Åsa Johansson och understryker ordet ”social”.

Från vänster: Panelens moderator Caroline Szyber, Caroline Holgersson vd Gavlegårdarna, forskaren Martin Grander, FSS-ledamoten Mats Collin, Delmos direktör Inger Ashing och Åsa Johansson, styrelseordförande Sveriges Allmännytta.

Trycket på att socialtjänsten ska ordna bostäder har ökat de senaste åren. Mats Collin, socialchef i Härnösands kommun och ledamot i Föreningen Sveriges socialchefer fick frågan från moderatorn vilken utveckling han ser i närtid. Han lyfte bland annat att ett generellt bostadsbidrag som inte pekar ut individer skulle vara bättre än riktade bidrag.

– Socialtjänsten får ta ett stort bostadsansvar, man blir nästan en mindre hyresvärd och det tillhör inte alls vår kärnverksamhet. Är det verkligen bra att ha andrahandskontrakt, vilket de sociala kontrakten innebär? Jag tror förstahandskontrakt skulle göra att den boende tar större ansvar för sin bostad. Socialtjänsten behöver diskutera med allmännyttan och privata värdar om förutsättningarna för det.

Bostads- och urbanforskaren Martin Grandin från Malmö universitet ger sin syn på sociala bostadskontrakt, allmännyttans roll och bostadsbidrag:

– Sociala kontrakt är en förutsättning för dagens hyresmarknad. Men vi ser att det i många kommuner inte enbart används för personer som är hemlösa på grund av sociala problem utan även för att lösa den strukturella hemlösheten, och då tror jag man är ute på djupt vatten. Allmännyttan är viktig men kommunen bör också se till att privata värdar tar en större del av de sociala kontrakten. Bostadsbidragen bör reformeras radikalt. Bidrag som vänder sig till individen måste både vara pricksäkra och på rätt nivå. Men bostadsbidrag hjälper inte en person att komma in på bostadsmarknaden.

Inger Asching är direktör för Delegationen mot segregation (Delmos). Hon menar att för att motverka segregation måste vi ta ett helhetsgrepp: ha det bostadssociala i fokus och ta med politikområdena utbildning, arbetsmarknad och skatter/finansiering.

Panelen är ense om att det inte går att invänta en eventuell parlamentarisk utredning, utan att insatser på kort och lång sikt måste till redan nu. Och för det krävs (politiskt) mod. De långa kötiderna tas upp som exempel.

– Lotta ut lediga lägenheter eller skapa andra system för att se till att hyresrätter går till den som behöver det bäst. Här krävs det mod!, säger Mats Collin (foto: Frozentime).

Martin Grandin håller med om att lottning och förtur kunde användas mycket mer. Han analyserar också mekanismerna bakom vissa kommuners beslut att avveckla allmännyttan:

– Man diskvalificerar sitt eget bostadsförsörjningsansvar högst medvetet och sätter sig med temporära och dyra lösningar. Min analys är att man vill hitta en anledning att inte ta emot de här kundgrupperna.

– Många kommuner upplever att andra kommuner ”dumpat” ensamkommande och andra svaga grupper på dem, säger Inger Asching från Delegationen mot segregation. De kommuner som har allmännytta är mer verkningsfulla.

Cathrine Holgersson är vd för Gavlegårdarna och ledamot i Sveriges Allmännyttas integrationsråd. Hon berättar att Gavlegårdarna jobbar mycket nära socialtjänsten.

– Ungefär fem procent av våra bostäder har de senaste åren gått till socialtjänsten och ändå går tryggheten i våra områden upp.

– Ja, när man får till en samsyn, ungefär som ett koncerntänk med kommunala bolag och allmännyttan, då kan kommunen uträtta mycket, säger Mats Collin som innan han blev socialchef i Härnösand hade samma position i Gävle.

Bostadspolitiken måste gå hand i hand med brottsförebyggande arbete, arbetsmarknadspolitik och finansiering. Moderatorn ställer frågan till Mats Collin vad man kan göra åt att det blir allt fler hemlösa?

– Vänta inte på en utredning! Skapa först ett samarbetsklimat. Får man till det nära samarbetet mellan kommun och allmännytta hittar man många lösningar i en kreativ dialog. För den riktigt utsatta gruppen är Bostad först-konceptet ett alternativ. Bara tryggheten i att ha en egen bostad förbättrar deras situation och skapar en bättre förutsättning för att ta tag i problemen.


Panel: Åsa Johansson, styrelseordförande Sveriges Allmännytta. Inger Ashing, direktör Delegationen mot segregation (Delmos). Mats Collin, styrelseledamot i Föreningen Sveriges socialchefer och socialchef i Härnösand. Martin Grander, bostads- och urbanforskare vid Malmö universitet. Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna och ledamot i Sveriges Allmännyttas integrationsråd. Moderator: Caroline Szyber.