Kallelse till FSS årsmöte 3 oktober 2018

ÅRSMÖTE 2018: Medlemmar bjuds in till Föreningen Sveriges socialchefers årsmöte som hålls i Jönköping i samband med Socialchefsdagarna 2018.

Tid: Onsdag  3 oktober 2018, kl. 17.00
Plats: Elmia, Elmiavägen 15, 554 54 Jönköping. Lokal: konferensrum 11

Kallelse med dagordning 2018

Valberedningens förslag till styrelse 2018/2019

Förslag till stadgeändring (§ 5, § 9)

Revisionsberättelse för 2017/2018

Verksamhetsberättelse för 2017/2018