Juninytt från regeringen

REGERINGEN: Parlamentarisk utredning av den framtida svenska migrationspolitiken; regeringen stärker arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck; och finansieringsgapet kommer enligt en ny analys att uppgå till cirka 90 miljarder år 2026.

Parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken. Det meddelande justitie- och migrationsminister Morgan Johansson den 14 juni 2019.

Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

Kommittén ska bland annat ta ställning till

om skyddsbehövande ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd som huvudregel,
om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden och då särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas,
i vilken utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig om den person som en tredjelandsmedborgare åberopar anknytning till har sökt asyl och beviljats uppehållstillstånd i Sverige, och
om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring, och hur ett sådant krav då bör utformas.
Kommittén ska lämna sitt betänkande senast den 15 augusti 2020.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet, och även hitta direktiven: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/parlamentarisk-kommitte-ska-utreda-migrationspolitiken/

VÅLD I NÄRA RELATIONER

Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas. Regeringen skjuter till 53,3 miljoner kronor under 2019 till Socialstyrelsens arbete.

– Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor utsättas för våld av närstående. Samhället kan och ska göra mer för att förhindra detta. Därför stärker vi nu arbetet, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det här beslutet är oerhört positivt. Varje kvinna som utsätts för våld i hemmet är en för mycket, varje barn som ser pappa slå mamma är ett för mycket och varje ungdom vars frihet begränsas av familjen är en för mycket. Samhället behöver göra mer för att nå ut till de som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och ge dem stöd och skydd, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/53-miljoner-till-arbetet-mot-vald-i-nara-relationer-och-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

FINANSIERINGSGAPET 90 MILJARDER ÅR 2026

Den 12 juni 2019 presenterade Magdalena Andersson en ny analys från Finansdepartementet av behoven i välfärden under de närmaste två mandatperioderna.

Analysen visar att antalet personer över 80 år ökar med ungefär 200 000 personer (36 procent) under perioden fram till 2026. Det behöver byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler. Samtidigt behöver ungefär 80 000 personer anställas i vården och omsorgen.

Finansieringsgapet, alltså skillnaden mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och landsting med dagens skattesats och utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019 års standard, kommer enligt denna analys att uppgå till cirka 90 miljarder år 2026.

– De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden, säger Magdalena Andersson.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/stora-behov-i-kommuner-och-regioner/