Jämlik hälsa kan uppnås inom en generation

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Vi kan med glädje berätta att Sir Michael Marmot är klar som inledningstalare på Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg, den 30 september.

Ett barn som växer upp – kommer det att utvecklas till sin fulla potential eller kommer barnets liv att begränsas vad gäller livskvalitet, hälsa och levnadsår? Utvecklingen påverkas till stor del av vilken politik som förs inom de sociala och ekonomiska områdena. Sir Michael Marmot ledde den kommission som på WHO:s uppdrag genomlyste dessa frågor i början av 2000-talet. Kommissionens rapport Closing the gap kom redan 2008 – men dess slutsatser är alltjämt aktuella och angelägna.

Kommissionen uppmanade alla regeringar att genomföra globala åtgärder för ökad jämlikhet och därmed ökad hälsa. FN:s mål inom ramen för Agenda 2030 är ett påtagligt bevis för att kommissionens slutsatser har haft betydelse inom världssamfundet. En av kommissionens viktigaste slutsatser var att en jämlik hälsa skulle kunna uppnås inom en generation.

Sir Michael Marmot brukar ofta återkomma till det faktum att en jämlik hälsa enbart kan uppnås genom medvetna politiska beslut och en tydlig politisk ambition. Han brukar även lyfta fram Sverige som ett gott föredöme i en internationell jämförelse.

I ljuset av att Sverige ända sedan 1970-talet tyvärr gått i motsatt riktning (de sociala och ekonomiska klyftorna ökar) är frågorna högaktuella – vilket inte minst den politiska debatten om sprängningar, skjutningar, brott, straff och ”fler poliser” är bevis för.

Det är därför med stor glädje och inte utan viss stolthet som vi välkomnar Sir Michael Marmot till Sverige och Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg.


Socialchefsdagarna 2020 hålls på Svenska Mässan, Göteborg, den 30 september till 2 oktober

De två första dagarna varvar vi storföreläsningar med parallella seminarier. Dessa dagar kommer också monterdelen att vara öppen. Fredagen blir en renodlad storföreläsningsdag och monterdelen är då stängd.

Temat är Möjliggörare i en föränderlig välfärd

Boka in datumen i din kalender och håll koll på socialchefsdagarna.se där programmet publiceras under mars månad. I maj öppnar vi för anmälningar till konferensen.

Välkommen!