IVO svänger om

ALMEDALEN 2019: Inspektionen för vård och omsorg vill göra en omsvängning från organisatorisk tillsyn till att i stället titta på: hur blev det för individen?

FSS ordförande Lars Liljedahl (foto: Frozentime) deltog i IVO:s rundabordssamtal i Almedalen, som handlade om samverkan kring vård- och omsorgstjänster. Förutom FSS fanns bland andra fackförbund, brukar- och patientorganisationer och politiker representerade.

– Det blev en problematisering av den samlade vården och omsorgen, säger Lars Liljedahl. Som vårdtagare är du helt ointresserad av vilken huvudman som ger dig vård och omsorg, bara det blir bra. Därför vill IVO gå från att titta på organisation till att titta på hur utfallet blev för en medborgare som får sjukvårdens respektive socialtjänstens vård eller omsorg.

– IVO var en lyhörd part i samtalet, säger Lars och fortsätter: Ett medskick till IVO är att se det friska. Det handlar inte om att leta fel i första hand, utan om att IVO ska bidra till utveckling av verksamheterna, ett uppdrag som de också måste bli bättre på att kommunicera att de har.

(Foto gruppbild: Anna Nybom Chance)