Introduktionsutbildning ger ny personal baskunskaper

SÅ HÄR HAR ANDRA GJORT: FSS vill sprida goda exempel. Göteborgsregionen har tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för arbete inom kommunal vård och omsorg. Den är uppskattad av verksamheter som snabbt behöver få in extra personal och vikarier, och säkerställa att de har den basala kunskapen.

Utbildningen innehåller nio ordinarie utbildningsdelar:

  • hygienrutiner
  • bemötande
  • sekretess/tystnadsplikt
  • läkemedel
  • lagar och regler
  • omvårdnad
  • social dokumentation
  • förflyttningsteknik
  • synpunkter och klagomål (hantering av dessa)

Som bonusmaterial finns även utbildningsdelar om funktionshinder och palliativ vård.

Klicka på den här länken för att läsa mer om hur utbildningen kom till och även gå in på själva utbildningen: