Intervju med avgående ordförande Lars Liljedahl

ÅRSMÖTET: Lars Liljedahl, tidigare omsorgschef i Östersunds kommun, avgick från ordförandeposten vid FSS årsmöte som hölls den 25 september i samband med Socialchefsdagarna 2019 i Umeå. Anledningen är att han tillträtt posten som kommundirektör i Härnösands kommun. Här intervjuas Lars precis efter årsmötet och berättar om åren i FSS och om han tror att Härnösand kommer att märka att de får en socialchef som kommundirektör.

TACK till Lars för tio år i styrelsen varav två som ordförande. Det har varit ett nöje!