Integration och demokrati i Bryssel

INTERNATIONELLT SAMARBETE: FSS riksstyrelse gjorde i slutet av mars 2019 en studieresa till Belgien. Fokus för resan var integrationsfrågan som också är ett av de prioriterade områden som vår förening lyfter fram.

När vi anlände på torsdag den 21 mars åkte vi direkt från flygplatsen till EU-parlamentet. Det var FSS och Theresa Mays Brexit-uppdrag som var EU:s stora frågor den dagen!

Vi hade bokat ett besök med Pernilla Jourde, kommunikatör och ansvarig för seminarier och besökare till EU-parlamentet.

Europeiska unionen är ett ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 28 europeiska medlemsländer. Det skapades efter andra världskriget för att främja ekonomiskt samarbete och fred. Tanken var att länder som bedriver handel med varandra blir ekonomiskt beroende av varandra och därigenom mer benägna att undvika konflikter.

EU bygger på rättsstatsprincipen; allt som EU gör utgår från det fördraget som alla medlemsländer har enats om. Allt som bestäms inom EU måste varje medlemsland godkänna. I snitt tar EU beslut om 100 lagar per år.

Försvarar frihet, mänskliga rättigheter och demokrati

En av EU:s främsta uppgifter är att arbeta med och försvara frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Vi träffade en av de svenska ledamöterna, Anna Heed, som har uppdrag att arbeta med frågor om jämlikhet och människohandel. Anna har haft uppdrag inom EU under tre mandatperioder och beskriver att arbetet med hennes specifika områden, där Sverige är ett föregångsland, går framåt i Europa – men långsamt. Särskilt inom jämlikhetsarbetet.

I vissa övergripande frågor, där olika länder befinner sig långt ifrån varandra i ingångsläget, kan det ta väldigt lång tid att nå gemensamma överenskommelser och skapa samsyn om. Mycket av tiden går åt till lobbyarbete.

ESN från Brighton till Bryssel

Efter vårt intressanta besök på EU-parlementet promenerade vi genom Bryssels gator, i solen och med våren i antågande, till det europeiska socialchefsnätverkets kontor som nyligen flyttat till Bryssel från Brighton.

European Social Network (ESN) är ett oberoende nätverk för offentliga välfärdsorganisationer i Europa som arbetar med hälso- och sjukvård, socialtjänst, arbetsmarknadsfrågor, utbildningsfrågor och bostadsfrågor, som FSS en gång var med och startade. ESN organiserar europeiskt utbyte inom områdena ovan samt ömsesidig kunskapsutveckling.

FSS-ledamoten Graham Owen sitter med i ESN:s styrelse (Board of Trustees) och i deras medlemsforum (the Council). Graham är också engagerad i ESN:s referensgrupp för the European Semester. På så sätt kan FSS påverka socialpolitiska frågor även på ett europeiskt plan. (foto: Frozentime)

ESN anordnar regelbundet workshoptillfällen, konferenser och dialoger för medlemsorganisationerna för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Under 2018 har ESN gjort två rapporter med fokus på integrationsfrågor gällande barn och ungdomar samt verktyg för inkludering i samhället. Rapporterna är ett resultat av de kunskapsutbyten och forskning som bedrivs i olika länder inom området. Allt material samlas på ESN:s hemsida www.esn-eu.org.

Medlemsorganisationerna i ESN, av vilka FSS är en, har möjlighet att utan kostnader för resa och boende delta i flera olika seminarier, workshops, utbyten och dialoger.

Du som är intresserad av internationellt utbyte – gå in på hemsidan ovan och klicka på Events.


Antecknade gjorde Camilla Blomqvist och Lena Holmlund