Inspel efterlyses senast 26/4 lunchtid!

FÖREBYGGANDE ARBETE: Nästa vecka träffar FSS ordförande Monica Persson representanter från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Myndigheten ska göra en förstudie om förebyggande arbete med inriktning mot barn och unga i socialtjänsten. Därför vill de höra: Vad tycker Sveriges socialchefer att det är viktigt att fokusera på?

Tiden är knapp, men vi vill väldigt gärna få in dina synpunkter! Senast måndag 26 april vid lunchtid behöver Monica ha dem. Hon skriver lite mer om förstudien i sitt ordförande har ordet – du kan lägga in dina synpunkter genom att kommentera blogginlägget eller genom att maila direkt till henne på monica.persson@karlstad.se.

Du som är med i vår Linkedingrupp FSS-medlemmar diskuterar (en grupp enbart för föreningens medlemmar) hittar Vårdanalys presentation av förstudien där.

Välkommen med dina synpunkter!