Ingen vanlig semester

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Som en av medlemsorganisationerna i det europeiska socialchefsnätverket ESN är FSS med och påverkar socialpolitiken på EU-nivå och på nationell nivå genom att lyfta sociala frågor och det viktiga arbete som offentliga socialtjänstverksamheter gör. Just nu sker det i en process som kallas European Semester.

Graham Owen, socialchef i Trosa kommun och FSS representant i ESN, är en av personerna som under det senaste året har jobbat med European Semester i ESN:s referensgrupp.

Trosas socialchef Graham Owen för fram FSS synpunkter på förbättringsåtgärder inom det sociala området på EU-nivå (foto: frozentime).

– Vi har hämtat in underlag från ett antal medlemsländer och gjort en analys av vilka prioriteringar och rekommendationer inom det sociala området som behöver föras fram för varje land. Nu är vi klara med rapporten som ska lämnas till EU-kommissionen inför 2018 års European Semester-process, berättar Graham Owen.

Nästa steg är att EU-kommissionen, utifrån underlaget, tar fram landrapporter och rekommendationer om vad respektive medlemsland bör prioritera. 

I ESN:s rapport, som heter Bringing together Europe and local communities: Social services priorities for the European Semester 2018 kan du läsa beskrivningar av situationen i 21 EU-länder och de specifika rekommendationer som framförs till Bryssel.

Ett gemensamt tema för många länder är ett skriande behov av boende till rimliga kostnader – inte minst utifrån förändrade befolkningsstrukturer och migration.

På sidan 61 i rapporten kan du läsa om Sverige.