Individbaserad statistik

KVALITET OCH KOMPETENS I SOCIALTJÄNSTEN: ”Det behövs noggranna analyser av hur statistiken förhåller sig till bl.a. enskildas grundläggande rätt till personlig integritet”, skriver Socialdepartementet i sitt svar på FSS, SKL och Socialchefsnätverket SKL:s uppmaning om att nuvarande förordningar måste ändras för att ge tillgång till individbaserad statistik på nationell nivå så att socialtjänsten kan leva upp till kraven på att förebygga sociala problem och erbjuda en säker och god omsorg.

Kristina Reinholdsson, som är tf. enhetschef på Socialdepartementet, Enheten för familj och sociala tjänster, skriver vidare:

”Det saknas lagstöd för personnummerbaserad statistik på socialtjänstens område jämfört med inom hälso- och sjukvården. Det finns precis som ni beskriver en mängd statistik och dokumentation på lokal nivå som kommunerna redan idag har möjlighet att använda sig av i sina analyser. Socialdepartementet för bl.a. en kontinuerlig dialog med Socialstyrelsen som är statistikmyndighet för att utveckla den nationella statistiken på socialtjänstens område.”

Hon hänvisar också till utredningar som har berört frågan, t.ex. Välfärdsutredningen.

Läs hela Socialdepartementets svar här och läs FSS/SKL skrivelse här.