Hållbar socialtjänst – bolla synpunkter

EN NY SOCIALTJÄNSTLAG: Slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag har gått till många remissinstanser, bland annat 33 kommuner och många organisationer. FSS är en av dem.

I FSS yttrande kommer vi att trycka på det som är viktigast just för kommunerna och socialtjänsten. En fråga som vi vill bolla med dig är följande.

Även om uppdraget för utredarna var att förslagen inte fick vara kostnadsdrivande, kommer förslagen att generera kostnader ute i kommunerna? Hör av dig till info@socialchefer.se om ni gjort några sådana beräkningar i din kommun.

Och självklart fångar vi upp andra synpunkter som du vill föra fram om den nya socialtjänstlagen. Du är alltid välkommen att höra av dig.