Hallå där samhället, vi måste hjälpas åt!

FSS I MEDIA: ”Hallå där hela samhället! Sveriges socialtjänster vill att vi arbetar tillsammans för att klara samhällsutmaningarna. Det räcker inte att vikten av förebyggande insatser framhålls i utredningen om en ny socialtjänstlag. Om vi vill ha samhällsmedborgare som tar ansvar för sina egna liv behöver samhällets alla aktörer göra en insats”, skriver ordföranden för Föreningen Sveriges socialchefer, Monica Persson, i ett inlägg på Dagens Samhälles debattsida.

Utredningen om en ny socialtjänstlag Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) som precis varit ute på remiss innehåller många goda intentioner. Med det här inspelet vill vi problematisera socialtjänstens förebyggande uppdrag som betonas i betänkandet.

Läs artikeln här!