Gratis faderskapsutredningar från 1 januari 2022

FADERSKAPSUTREDNINGAR: Den 1 januari 2022 trädde en ny lag i kraft gällande DNA-undersökningar i faderskapsärenden. Det är numera gratis för alla kommuner att begära faderskapsundersökning från Rättsmedicinalverket.

Den nya lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap innebär bland annat att Rättsmedicinalverket ska stå för kostnaden för den rättsgenetiska utredningen. Det betyder att kommuner och domstolar avgiftsfritt ger Rättsmedicinalverket analysuppdraget.

Familjerätter och tingsrätter är alltid välkomna att beställa ärenden av Rättsmedicinalverket. Det krävs inte något avtal och inte något personuppgiftsbiträdesavtal. Den nya lagen har utgångspunkt i barnets bästa och är mer modern, jämlik och könsneutral.

Rättsmedicinalverkets faderskapsutredningar ger svar med en säkerhet på 99,99 procent eller högre. Klicka här för att ta reda på mer:

https://www.rmv.se/uppdragsgivare/socialtjanst/dna-och-slaktskap/

Fakta Faderskapsutredningar

Faderskapsutredning, eller faderskapstest som det också kallas, är ett DNA-test som utförs för att ta reda på om en man är biologisk pappa till ett barn. När två ogifta personer får barn har socialnämnden i den aktuella kommunen skyldighet att fastställa faderskapet. Mannen kan bekräfta faderskapet, men i de fall där detta inte sker måste faderskapet utredas.

En faderskapsutredning sker vanligen via en kommuns socialnämnd, där den ger rättsgenetik på Rättsmedicinalverket i uppdrag att göra en faderskapsutredning. I vissa fall är en domstol, till exempel en tingsrätt, uppdragsgivare.

Klicka här för att läsa mer om faderskaps- och moderskapstest

https://www.rmv.se/verksamheter/rattsgenetik/faderskapsutredning-och-moderskapsutredning/