Gode män och Börja med barnen!

PÅVERKANSARBETE: Just nu har FSS två remisser som vi jobbar med att yttra oss över. Det är

När FSS ska formulera ett yttrande välkomnar vi alltid synpunkter från socialchefer från hela Sverige.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT LÄMNA SYNPUNKTER!

  • Gå med i Linkedin-gruppen FSS-medlemmar diskuterar, som enbart är till för föreningens medlemmar. Där lägger vi ut specifika frågor som rör hela eller delar av en remiss (och även andra frågor som inte rör remisser).
  • Maila oss på info@socialchefer.se.
  • Kontakta den som samordnar yttrandet (se ovan) eller din närmaste FSS-representant i regionen. Kontaktuppgifter hittar du här.