Gemenskap i Östersund inför Socialchefsdagarna

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Vad gör man när de höstdagar som brukar vara fyllda av personliga möten och samtal har flyttat in i den fysiskt distanserade digitala världen? Jo, man kan göra som Östersund och samla de närmaste medarbetarna under trygga former och följa Socialchefsdagarnas livesändning tillsammans.

Så här berättar Helén Eurenius som är förvaltningschef vid Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersunds kommun.

– Socialchefsdagarna har alltid varit högt prioriterat bland medarbetarna i Östersund, så när det i år blev ändrade förutsättningar om fysiskt deltagande kände vi ändå att vi ville delta – men i andra former.

– Medarbetare med chefsposition och strategiska funktioner erbjuds därför att följa Socialchefsdagarnas föreläsningar tillsammans. Vi kommer att vara på hotell- och konferensanläggningen FrösöPark  – givetvis i lokaler som tillåter social distansering.

– Vi ser dessa dagar som den viktigaste kompetensutvecklingen under året så det vore synd att missa tillfället. Det är också en möjlighet till att under trevliga former få utbyta tankar om de föreläsare man fått höra, därför avslutar vi med en gemensam konferensmiddag för att få känna av den feststämning som alltid råder under Socialchefsdagarna.


Vill ni också göra som Östersund? https://socialchefsdagarna.se/anmal-dig-har/