FSS röst behövs i samhällsdebatten

ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 SEPTEMBER 2019: FSS avgående ordförande Lars Liljedahl efterlyser i sitt sista Ordförande har ordet fler röster som lyfter de socialpolitiska frågorna i samhällsdebatten. Hans bild är att debatten under ganska lång tid i stor utsträckning snurrat kring frågor som gängkriminalitet, ökande våld osv, men att de socialpolitiska debattörerna och debattinläggen är alltför sällsynta.

”… jag håller med om att trygghet, lag- och ordningsfrågor är centrala politiska frågor just nu. Men min poäng är att det samtidigt behöver vridas och vändas på frågor av den typ som FSS driver och som vi tar upp under Socialchefsdagarna – välfärdsfrågor som trygghetssystem, bostadspolitik, en skola för alla, integration och arbetsmarknad.

I samhällsdebatten behöver vi helt enkelt hålla väldigt många frågor och samhällsperspektiv i huvudet samtidigt. Det är just i detta avseende som jag menar att FSS röst har gjort, alltjämt gör och i framtiden behöver fortsätta att göra skillnad.”

Läs hela Ordförande har ordet i bloggen, där du också kan läsa varför han avgår som ordförande.