FSS medlemmar kallas till årsmöte 27 september 2017

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE: Medlemmar bjuds in till Föreningen Sveriges socialchefers årsmöte. Tid: 27 september kl 16.45. Plats: Quality Hotel Frösö Park, Cronstads väg 2, Frösön/Östersund. Lokal: Sommarhagen.

Klicka här för att anmäla dig! (Du dirigeras till GR:s bokningssystem GR Bookit)

Hämta handlingarna.

Kallelse med dagordning 2017

Valberedningens förslag till styrelse 2017/2018

Verksamhetsberättelse för 2016/2017

Revisionsberättelse för 2016/2017