FSS i Almedalen 2019

ALMEDALEN 2019: Social bostadspolitik, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt digitalisering och e-hälsa. Det är de viktigaste frågorna när FSS kommer att medverka i ett femtontal seminarier, rundabordssamtal, paneldebatter och frukostmöten.

Läs mer om FSS inställning till dessa frågor i Lars Liljedahls blogginlägg.