FSS har läst Läs mig!

YTTRANDEN: FSS har yttrat sig över förslaget om nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. ”Ett synnerligen väl genomarbetat, långsiktigt och bra betänk­ande”, skriver FSS i sitt yttrande över Läs mig! (SOU 2017:12).

FSS är övervägande positiv. FSS uppskattar bland annat att den nationella kvalitetsplanen så tyd­ligt och konsekvent tar sin utgångspunkt Socialtjänstlagens portal­paragraf, och ser mycket positivt på att den nationella kvalitetsplanen utgår från att varje människa är unik med individuella behov som ska tillgodoses på ett individuellt sätt.

Läs hela yttrandet här.