FSS årsmöte hålls 24 november i Malmö

FSS ÅRSMÖTE 2021: Årsmötet kommer att hållas onsdag 24 november, på Malmömässan, Malmö. Tid och lokal meddelas senare.