Från segregation till stolthet

INTERNATIONELLT SAMARBETE:I 18 år har borgmästaren Bart Somers arbetat mot kriminalitet och segregation i den belgiska staden Mechelen. Det arbetet har lett till att de har vänt på en negativ trend från en segregerad, smutsig stad med hög kriminalitet dit ingen ville flytta, till att vara en stad som medborgarna känner stolthet över.

Det ville FSS höra mer om och styrde i slutet av mars 2019 kosan till Belgien.

Anette Johannesson från FSS knackar på borgmästare Bart Somers dörr för att få höra om stadens arbete för att motverka medelklassens utflyttning och undvika etnisk segregation i utsatta områden.

Det här är några av åtgärderna som bröt den negativa trenden i Mechelen.

Nolltolerans mot brott

Mechelen har installerat över 200 övervakningskameror på offentliga platser runtom i staden. Därtill har man ökat antalet synliga poliser på gatorna.

Sociala insatser

För att motverka etnisk och ekonomisk segregation har Mechelen investerat i fattigare kvarter och skapat incitament för medelklassen att bo kvar eller flytta dit.

Det innefattar bland annat att familjer erbjuds nyrenoverade bostäder till kraftigt reducerad hyra i upp till sex år mot att de på fritiden agerar som hjälpresurs och stöd i exempelvis skolor och på ungdomsgårdar.

Tidiga insatser

I Belgien väljer barn skola redan vid tre års ålder. Mechelen har lockat barnfamiljer från medelklassen med löften om små klasser och garantier om kvalitativ utbildning. På så sätt uppmuntras medelklassen att välja skolor åt sina barn, vilket i sin tur även lett till ökad etnisk mångfald.

Breda satsningar

– Arbetet mot segregation måsta vara brett och samordnat från samhällets håll, menar Bart Somers.

Även lokala föreningar och organisationer arbetar med att främja integrationen. Staden erbjuder ekonomisk och praktisk hjälp till skolor och privatpersoner som vill sjösätta olika projekt.

Bart Somers poängterar att man måste förändra tankesättet och sluta gruppera människor, sluta utgå från religion och våga tänka nytt.

En nyligen gjord undersökning bland medborgarna i Mechelen visar på hög tillit till det politiska styret och att stoltheten för staden genomsyrar alla medborgarna.


Antecknade gjorde Helén Eurenius