Från konferensplanering till remisser utan gamnacke

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 OKTOBER 2020: ”Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få leda Föreningen Sverige socialchefer ännu ett år”, skriver Monica Persson i Socialchefens blogg. ”Även om styrelsens sammansättning ser lite olika ut år från år jobbar vi för samma sak: Att påverka och utveckla den svenska välfärden. Det är ingen quick fix. Vi smalnar av det väldigt breda området genom att fokusera på några strategiska frågor.

  • Social hållbarhet och inkludering
  • Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete
  • Lagstiftningar, regelverk och tolkningar.

Den sista punkten låter knastertorr, men är en viktig stomme för att utveckla välfärden ur socialtjänstens perspektiv.” Läs mer i Socialchefens blogg.