Från höga trösklar till mer samarbete

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: 1 juni 2020 ska utredningen Framtidens socialtjänst vara klar, alltså översynen av socialtjänstlagen. På Socialchefsdagarna berättade Margareta Winberg, Monica Engström och Emilia Danielsson om hur långt utredningen kommit med sina förslag. Monica Persson och Jonas Hampus från FSS ställde sedan frågor till utredningen, bland annat:

”Från FSS:s sida tror vi inte att det är en god idé att plocka ut olika grupper i en egen lagstiftning, till exempel äldre. Socialtjänstlagen har en helhetssyn, som man tappar om man tar bort det perspektivet. Hur ser ni på det?”

”Hur socialtjänsten uppfattas av medborgarna och hur man bemöter medborgarna, är inte alltid helt problemfria frågor. Hur ser ni på detta?”

Läs hela artikeln om Framtidens socialtjänst.