Framtidens teknik i välfärdens tjänst

REMISSYTTRANDE: FSS anser att utredningen på ett föredömligt sätt har fångat in och beskrivit de hinder som finns och konstaterar att det här inte bara är hinder som äldreomsorgen står inför när det gäller digitaliseringen utan också problem, utmaningar, osäkerheter och fragmentiseringar som gäller för flera av samhällets och välfärdens områden i förhållande till den digitala transformation som pågår och som vi ännu bara befinner oss i början av.

Här kan du läsa föreningens yttrande över betänkandet från Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (SOU 2020:14).