Framtidens socialtjänst närmar sig

BEREDNINGEN AV HÅLLBAR SOCIALTJÄNST: ”Prioritera socialtjänsten och höj ambitionen i beredningen av slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.” Det är uppmaningen till regeringen från Föreningen Sveriges socialchefer, Akademikerförbundet SSR och Sveriges Kommuner och Regioner.

Vi hade ett möte med statssekreterare Tobias Lundin Gerdås på Socialdepartementet den 15 december för att lämna över en gemensam skrivelse till regeringen. Den handlar om just beredningen av den nya socialtjänstlagen: om vikten av att prioritera socialtjänsten och höja ambitionen i lagberedningen.

FSS, SSR och SKR anser att slutbetänkandets större förslag bildar en helhet där samtliga delar är beroende av och förutsätter varandra. Vi anser att huvudförslaget behöver införas tillsammans och i sin helhet. Vi ser med oro på riskerna det kan innebära att bryta ut och genomföra bara delar av förslagen på egen hand.

Statssekreteraren var lyhörd för våra ståndpunkter. Han meddelade att beredningen är prioriterad och utlovade fortsatta dialoger med oss.

Här kan du läsa den skrivelse vi lämnade till regeringen.