Första linjens socialtjänst kan öka tilliten

FOLK OCH FÖRSVAR: FSS vice ordförande Lina Blombergsson deltog den 11 januari 2022 på Folk och försvars rikskonferens, under programpunkten Kriminalitet och tilliten till samhället. Programpunkten handlade om den ökade organiserade brottsligheten, otrygghet i utsatta områden och hur samhället kan agera för att stoppa gängkriminalitet, öka tryggheten och öka medborgarnas tillit till samhällsbärande funktioner.

Både Lina Blombergsson och övriga talare, bland andra rikspolischefen Anders Thornberg och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, lyfte fram hur betydelsefull socialtjänsten och samverkan är.

Socialtjänsten och samverkan – framförallt mellan skola, polis och socialtjänst – är nyckelfaktorer för att med tidiga insatser förhindra att unga rekryteras till kriminella gäng. Men samverkan hindras i många lägen av sekretessen. Konferensens moderator Eva Hamilton uttryckte i samtalet med Helena Thybell från Rädda barnen och Helya Riazat från Järvaskolan en frustration som nog många i Sverige delar:

”Alla talar ni om silos och att det är brist på samverkan. Kan ni inte själva … måste ni vänta på lagändringar? Går det inte bara att sätta sig ner vid samma bord och säga nu har vi problem med den här ungen, vad ska vi göra?”

Folk och försvars rikskonferens direktsändes i SVT Forum. Här kan du se hela inslaget om Kriminalitet och tilliten till samhället (knappt en och en halv timme), som inleds med ett längre anförande av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Vill du gå direkt till andra talare, se hållpunkter och respektive länk här:

Politikens ansvar för ökad trygghet och tillit. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (3:46:00)

Så kan vi stoppa kriminaliteten. Anders Thornberg, rikspolischef (4:13:33)

Första linjens socialtjänst. Lina Blombergsson, FSS vice ordförande och biträdande socialdirektör i Huddinge kommun, ersätter FSS ordförande Monica Persson som var sjuk (4:37:00):
För att socialtjänsten ska kunna komma in tidigare, få fler att söka hjälp och göra socialtjänsten mer tillgänglig vill FSS reformera socialtjänsten, med en första och andra linjens socialtjänst. Vi vill kunna ge ett mycket mer individanpassat stöd, som vi inte har förutsättningar att ge idag, utifrån gällande lagstiftning.

En trygg plats för barn och unga – förebyggande åtgärder. Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen och Helya Riazat, rektor Järvaskolan (4:47:24)

Kommentarer av Nike Örbrink, ordförande i KDU och Réka Tolnai, ordförande i CUF (5:05:40)