Förnyade krav och möjligheter i Framtidens socialtjänst

KONFERENS: Svensk socialpolitisk förening bjuder in till studiedag den 16 maj 2019 i ABF-huset i Stockholm. Översynen av socialtjänstlagen har nu nått halvtid. Den nya socialtjänstlagen kommer att få en långsiktig stor påverkan på socialtjänsten. Utredningens ambition har varit att vidga socialtjänstens uppdrag mot deltagande i samhällsplanering, utveckla förebyggande och tidiga insatser. Men också stärka medborgarnas egenmakt, genom lättillgänglig socialtjänst som möjliggör insatser utan formella beslut.

Mycket bra arbete görs i denna riktning, samtidigt har socialtjänsten alltid tvingats prioritera akutstyrt individarbete som i stor utsträckning har trängt undan det förebyggande arbetet. Vad talar för att socialtjänstens arbete kan förändras?

Studiedagen hålls 16 maj kl. 9.30-16.45. Kostnadsfritt, kaffe ingår på för- och eftermiddag, lunch på egen hand.

Ladda hem programmet här.