Förbättringsresans spridningskonferenser

BARN OCH UNGA: Ett av FSS strategiska områden är Stärkt stöd och skydd för barn och unga. Vi har haft ett givande utbyte med nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve. Nu bjuder hon in till fem regionala spridningskonferenser i Malmö, Linköping, Göteborg, Luleå och Stockholm:

”Det är oerhört glädjande är att se hur mycket förbättringsarbete som pågår i kommunerna. Denna gång ligger fokus på vad kommunerna fyllt sina planer med och hur de arbetat – vad de åstadkommit – med dem. Temat är lärande exempel.”

Cecilia Grefve (foto: Frozentime).

Anmälan till spridningskonferenserna har öppnat. Anmäl dig senast 15 augusti!

https://starcite.smarteventscloud.com/forbattringsresan

Datum och platser

29 augusti i Malmö
1 september i Linköping
4 september i Göteborg
12 september i Luleå
19 september i Stockholm