Folk och Försvar

FSS ordförande Monica Persson har blivit inbjuden att tala på Folk och Försvars rikskonferens. Under programpunkten Kriminalitet och tillit till samhället ska Monica Persson bidra med socialtjänstens perspektiv och konkreta förslag på vad som behövs för att vända utvecklingen med ökat våld och istället öka tilliten till samhället.

Folk och Försvars rikskonferens hålls 9 till 11 januari 2022 och samlar omkring 350 deltagare. Bland talarna finns inrikesministern, rikspolischefen, representanter för civilsamhälle, skola, politiska ungdomsförbund med flera.