Fem nominerade bidrag till SveaPriset 2019

SVEAPRISET: Nu är nomineringarna till SveaPriset 2019 klara. De nominerade bidragen är:

  • Bredare implementation av digital astmavård
  • Medicinska trygghets- och säkerhetsappar som möter dagens barn o ungdomar på en säker och trygg arena
  • Min KOD – Cancervård på ungas villkor
  • Neuromotus: A novel treatment for Phantom Limb Pain
  • Progress Me

Bidragen har nominerats att vara med i slutkampen om SveaPriset. De har under hård konkurrens valts ut bland 58 insända bidrag.

Medlemmarna i SveaPrisets nomineringsgrupp (från vänster): Haron Zafar, Kvalitetsmässan. Karin Eriksson, Vinnova. Lena Svendsen, Swedish Medtech. Jonas Hampus, Föreningen Sveriges Socialchefer (Jonas ingår även i SveaPrisets jurygrupp). Sara Roxell, Vision Fackförbund. Marina Tuutma, Sveriges läkarförbund. Annika Wåhlin, Vårdförbundet. Anna Löfgren Wilteus, Socialstyrelsen. Martina Bergström, Socialdepartementet. Övriga i nomineringsgruppen som inte är med på bild är Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Henrik Edman, Kvalitetsmässan. (foto från Kvalitetsmässans LinkedIn-konto)

Nästa steg är att vid en hearing utveckla sina beskrivningar samt att identifiera hinder och ta fram tidsatta genomförandeplaner. Nomineringen innebär också att bidragen kommer att presenteras under Kvalitetsmässan, den 12–14 november 2019 på Svenska Mässan i Göteborg.

Den slutliga bedömningen för att kora vinnaren görs av en jury, som representerar viktiga kompetensområden inom vård, omsorg, eHälsa och innovation. Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 12 november.

Det vinnande bidraget belönas med en glasskulptur, som är designad av konstnären Kjell Engman, samt ett utvecklingsbidrag på 100 000 kronor.

Bakom utmärkelsen står Föreningen Sveriges socialchefer, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Läkarförbund, Vinnova, Vision, Vårdförbundet, Socialdepartementet och Kvalitetsmässan. Läs mer på kvalitetsmassan.se.