Expertröster från FSS till Almedalen

ALMEDALSVECKAN 2022: I början av juli åker ett gäng från FSS till Visby för att delta i Almedalsveckan. Behöver du någon som representerar socialtjänstens ledare på ett seminarium eller en panel? Kontakta oss! Här ser du vilka som kommer att finnas på plats och när, samt vilka kompetensområden vi har förutom vår yrkesroll som socialchef. Du ser också vilka arrangemang som vi redan är inbokade på.

FSS representanter under Almedalsveckan 2022

Lina Blombergsson, FSS vice ordförande. Bitr. socialdirektör i Huddinge kommun. Särskilda kompetensområden: IFO, kvalitets- och utvecklingsfrågor, samverkan, bostadsfrågor, våld i nära relation. Finns på plats 4, 5 och 6 juli.

Jonas Hampus, FSS kassör och regionansvarig för FSS Gävle/Dala. Sektionschef i Falu kommun, Sektion bistånd, kvalitet och utveckling. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Finns på plats 4 (em), 5 och 6 (fm) juli.

Dag Wallströmer, regionansvarig för FSS Södermanland/Östergötland. Socialchef i Vingåkers kommun. Särskilda kompetensområden: Ekonomiskt bistånd, integrationsfrågor, äldreomsorg, den demografiska utmaningen. Finns på plats 3 (em), 4, 5, 6 och 7 (fm) juli.

Helena Åman, ledamot i FSS. Socialchef i Upplands-Bro kommun. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, funktionshinderomsorg. Finns på plats 3, 4, 5 och 6 juli.

Medverkar på följande arrangemang

  • Hur hot och våld mot tjänstemän påverkar demokratin. TCO m.fl.
  • Rundabordssamtal med Lunds kommun om socialtjänsten och vuxenutbildningen.
  • Barns röster från samhällsvården, Riksförbundet Attention.
  • Dialog med Rädda barnens generalsekreterare Helena Thybell.
  • Seminarium med BPSD-registret.
  • Vem ska stoppa rekryteringen till gängen i tid? Vision m.fl.
  • Frukostmingel om välfärdens förutsättningar. Civilministern, Vision m.fl.
  • Är det möjligt att sudda ut mellanrummen för socialtjänst, habilitering, BUP och skola? Magelungen Uteckling m.fl.
  • Rättstrygghet (om att stärka arbetet för att skydda kvinnor som utsätts för våld). Unizon, Centerpartiet.

 


Vi är öppna för fler förfrågningar! Skicka ett mail till Lina Blombergsson eller Kerstin Öhman (FSS kommunikatör).