European Pillar of Social Rights

FSS är engagerad i det europeiska socialchefsnätverket ESN, som just nu arbetar med att ge Europakommissionen återkoppling på deras landrapporter. Ett arbete som i slutänden ska utmynna i kommissionens rekommendationer till Sverige.

En av frågorna som ESN ställer, är om det någonstans i landet sker ett aktivt arbete med European Pillar of Social Rights? Vet du något om det, kontakta FSS representant i ESN, Graham Owen. Han är socialchef i Trosa kommun och nås på graham.owen@trosa.se.

Vi skulle dessutom uppskatta om du vill samarbeta med FSS om Sveriges landrapport. Det innebär att du besvarar en enkät, och om möjligt även ger spontana reaktioner på landrapporten: är det något som fattas i rapporten och som du vill lyfta fram som viktigt? Ta chansen att påverka sociala frågor på EU-nivå!

Frågor om sociala området

ESN har skickat ut en enkät om landrapporten med tio frågor som FSS ska besvara (gulmarkerade i dokumentet nedan). Frågorna berör områdena Arbetsmarknad/Integration, Bostadsmarknad och tillgång till boende, Fattigdom, Funktionsnedsättning och EU: egna initiativ (European Pillar of Social Rights och Socialfonden).

Här kan du ladda hem ESN:s enkät om Sveriges landrapport (svar skickas till graham.owen@trosa.se eller info@socialchefer.se före 30 april)

Här kan du ladda hem kommissionens landrapport om Sverige