#EURegionsWeek

INTERNATIONELLT SAMARBETE: När stormötet European Week of Regions and Cities hålls i Bryssel 7–10 oktober 2019 kommer FSS att delta. Det är Ulrika Nyberg, områdeschef för integration i Östersunds kommun och medlem i FSS, som kommer att bidra genom att presentera Östersunds framgångsrika arbete med ensamkommande barn i seminariet Local strategies supporting their transition to adulthood.

European Week of Regions and Cities är ett årligt möte där städer och regioner i Europa under fyra dagar visar upp goda exempel som leder till tillväxt och utveckling.

Mötet besöks av över 6 000 deltagare som representerar 70 olika länder. Sveriges arbete med och erfarenhet av området integration och migration efterfrågas i europeiska sammanhang och FSS är mycket stolt över att kunna bidra genom att belysa Östersunds arbete.

Ulrika Nyberg, områdeschef för integration i Östersunds kommun (foto: privat).

Kom ihåg att hålla koll på nyheter och information om olika evenemang och aktiviteter som ordnas av European Social Network. ESN:s webbplats uppdateras regelbundet och förutom aktuell information innehåller den ett fullmatat arkiv om policyer och praktik.

ESN:s webbplats hittar du på https://www.esn-eu.org/

Läs mer om EURegionsWeek på https://europa.eu/regions-and-cities