Ett åldersvänligt Norden för alla

Snart kommer 25 procent av befolkningen i de nordiska länderna att vara över 65 år. Att fler människor lever länge är bra – men en allt äldre befolkning kommer också att ge en betydande påverkan på våra välfärdssystem.

Den här frågan kommer Nordens välfärdscenter att vända och vrida på under Nordic Day den 5 juni.

Nordic Day är ett kostnadsfritt event som hålls i samband med den europeiska socialchefskonferensen, 5–7 juni i Milano, Italien.

Du läser mer om Nordic Day och anmäler dig här

När det gäller den europeiska socialchefskonferensen läser du mer och anmäler dig här