ESN drar igång arbetsgrupp kring digitalisering av socialtjänsten

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Det är slående hur lika våra problem kring digitalisering av socialtjänsten ser ut oavsett om vi kommer från Kroatien, Spanien, Portugal, Italien, Österrike, Nordirland, Litauen, Sverige eller Tyskland.

Informationsöverföring mellan hälso- och sjukvård, integritet, sekretess mellan verksamhetsområden, medgivandehantering och hur personer som inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga ska hanteras i olika sammanhang.

– Allt känns igen, berättar Jonas Hampus från FSS, nyss hemkommen från första mötet i den nystartade arbetsgrupp inom det europeiska socialchefsnätverket ESN som i drygt två år kommer att arbeta med digitaliseringens möjligheter och utmaningar för socialtjänsten i Europa.

– I vårt samtal fokuserade vi på de utmaningar, problem och möjligheter som finns omkring verksamhetssystem, dokumentation och informationsöverföring.

Av de 20 personer som deltog kom fyra från Sverige. Förutom FSS var även SKL, Socialstyrelsen och Nordiskt välfärdscentrum representerade.

– Aldrig är man väl så överens om såväl problem som möjligheter i sitt eget land som när man diskuterar utmaningarna med representanter från andra länder, säger Jonas Hampus.

ESN:s arbetsgrupp kommer att arbeta vidare inom digitaliseringens olika områden fram till och med 2021. Nästa gång som FSS får möjlighet att bidra är om ungefär ett år, då vi kommer att berätta om arbetet med Smartare Hem i Falun.

Foto: Jini Sofia Lee, Mark Harris och ESN.