Enbart hårdare straff räcker inte

FSS I MEDIA: Det kom en replik från en lokalpolitiker på vår debattartikel som vi hade i DN förra veckan (6/10). I repliken menar debattören att anledningen till att en person blir kriminell primärt är att vissa individer kan och vill bli det. Debattören menar också att varken samhället eller socialtjänsten kan råda bot på det.

I vår slutreplik skriver vi bland annat: ”På samhällsnivå behöver olika samhällsaktörer arbeta tillsammans för att förebygga en negativ samhällsutveckling, analysera orsakssamband och skapa jämlika förutsättningar. Allt annat vore cyniskt och hör inte hemma i ett demokratiskt välfärdssamhälle.

Vi uppfattar att de allra flesta, oavsett politisk tillhörighet, inser både att polisen inte ensam kan förebygga att en individ väljer en brottslig bana och att gängkriminalitet är ett komplext problem som kräver en mängd olika åtgärder.”


Debattartikeln läser du på https://www.dn.se/debatt/en-forsta-linjens-socialtjanst-kan-stoppa-kriminella-gang/

Repliken kan du läsa på https://www.dn.se/debatt/socialtjansten-kan-aldrig-stoppa-kriminella-gang/

och vår slutreplik på https://www.dn.se/debatt/enbart-hardare-straff-stoppar-inte-kriminella-gang/