En välkommen och oväntad förfrågan

ORDFÖRANDE HAR ORDET 29 MARS 2018: För några veckor sedan fick FSS en oväntad men stimulerande förfrågan från Nordiska Ministerrådet. De ville träffa oss för ett samtal om vilka sociala frågor som FSS anser att Ministerrådet borde prioritera de kommande åren.

Efter lite logistisk akrobatik träffades vi på Arlanda just innan vi gav oss iväg på FSS årliga studieresa – som denna gång blev en fantastiskt lärorik resa i Italien. Några ord om den finns längst ned.

Under det knappt timslånga samtalet med Nordiska Ministerrådets tre representanter hann vi beröra flera angelägna områden. I de flesta fall upplevde vi att det finns en relativt stor samsyn om frågornas betydelse – även om vi givetvis förstår att Ministerrådet kommer att behöva göra hårda prioriteringar om vad som går att fokusera på samtidigt.

Alarmerande problem inom kompetensförsörjning

  • Kompetensförsörjningsutmaningen är ett återkommande hot vart än du riktar strålkastarljuset. Problemen är alarmerande stora både i västvärlden i stort, Nordostasien och här hemma i Norden. Vi vände och vred på möjligheterna att skapa högskoleutbildningar som håller måttet i alla nordiska länder och givetvis diskuterade vi även möjligheterna att lära av varandra när det gäller de tre nyckelorden Rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare inom Socialtjänsten.

Digitala kapaciteten stärkas

Digitalisering och e-hälsa är ett område där Norden har kommit en god bit på väg – men där vi också tror att grannlandet Estland kan inspirera och lära oss mer om hur vi utvecklar vår digitala kapacitet ytterligare. Den digitala utvecklingen blir också ett av svaren på hur vi ska klara av välfärden i framtiden med en minskande försörjningskvot i alla nordiska länder.

Starkare nordisk röst behövs

Nordens Välfärdscenter, som vi alla konstaterade är en väldigt god kompetensresurs, skulle behöva synas och höras betydligt mer i informationsbruset.

Norden som en arena för att utveckla ännu fler sociala innovationer: Islands tidigare socialminister, Árni Páll Árnason (som håller ihop Nordiska Ministerrådets arbete) har en idé om att inrätta ett årligt pris, med högtidlig prisutdelning och därmed möjlighet för deltagande aktörer att skapa nya kontaktytor/idéer, som vi tycker låter spännande.

Integration och flyktingpolitik

Vi pratade om vad Nordens länder kan lära av varandra när det gäller att utveckla en välfungerande integration.

Vi lyfte även upp flyktingpolitiken och behovet av en solidarisk sådan såväl globalt som inom EU. FSS konstaterade att de nordiska länderna just nu tyvärr redan har stramat upp vårt mottagande, eller är på väg att göra det, vilket innebär att vår tidigare trovärdighet som en humanitär röst i världen tyvärr har fått sig ett antal törnar.

Jämlikt samhälle potential

Den nyligen publicerade WHO-rankinglistan på de lyckligaste länderna i världen – där de fem nordiska länderna finns inom topp nio – menade vi är något att uppmärksamma än mer. Den ”nordiska modellen” som föredöme för att uppnå ett jämlikt och därmed rikt och lyckligt samhälle har alltjämt hög relevans och trovärdighet. Det är väldigt viktigt att slå vakt om detta.

Innan vi skildes hann vi också kort beröra de ideella krafternas betydelse och potential inom det sociala området.

Lysande exempel på ideella krafter

Just ideella krafter fick FSS se ett imponerande exempel på under vår studieresa och framförallt under vår heldag i San Patrignano utanför Rimini. Där har de idéburna krafterna nått fantastiska resultat inom missbruksvården. Dessutom helt utan offentlig finansiering.

Våra möten med dem som bor och jobbar på San Patrignano, och framförallt våra två guider, gav mig och mina kollegor i FSS nya perspektiv på och en mycket djupare förståelse för vad som krävs för att kunna komma ur ett långvarigt missbruk.

Det är inte osannolikt att jag återkommer till detta ämne inom kort. Det var hur som helst ett studiebesök som jag kommer att bära med mig i såväl huvud som hjärta under lång, lång tid framåt.

Läs mer om våra upplevelser av San Patrignano i artiklarna

Att ge sig själv en kram och inte spotta sig själv i ansiktet

Socialt arbete i kooperativ

Och så kan du läsa mer om bakgrunden till vårt möte med Nordiska Ministerrådet i artikeln Nordiska samarbetet ska stärkas

Med tillönskan om en glad påsk och en skön vår!

Lars Liljedahl
FSS ordförande