En likvärdig och kunskapsbaserad socialtjänst kräver lagstöd

NATIONELL STATISTIK: ”Socialtjänstens verksamheter möter samhällets mest utsatta och vi behöver en socialtjänst där insatserna ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att kunna nå dit är stärkt möjlighet till uppföljning och analys avgörande.”

Det framför SKL, Socialchefsnätverket SKL och Föreningen Sveriges socialchefer i en skrivelse till statsråden Åsa Regnér och Morgan Johansson.

”Vi anser att regeringen snarast behöver ändra nuvarande förordningar. Om socialtjänsten ska kunna leva upp till kraven på att förebygga sociala problem och erbjuda en säker och god omsorg är tillgången till en personnummerbaserad statistik på nationell nivå en förutsättning”.

Ladda hem och läs hela skrivelsen här!