Drömmen om den moderna socialtjänsten till författarpris

SOCIALTJÄNSTENS HISTORIA: Om man ska urskilja en enskild person som haft betydelse för det sociala arbetets utveckling under senare delen av 1900-talet är det Bengt Hedlén. Som socialchef i Finspång, Norrköping och Malmö arbetade han under nära 40 år för att förändra den gamla fattigvården till en modern socialtjänst.

Under tiden som ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer (1964–1974) var han drivande i det arbete som resulterade i den nya socialtjänstlagstiftning som trädde i kraft 1982.

Drömmen om den moderna socialtjänsten är en biografi över Bengt Hedlén, skriven av Martin Börjeson. Boken är en historieskrivning över en viktig del av det sociala arbetets historia, men också en diskussion om det sociala arbetets möjligheter och förutsättningar. Inte minst ställer den frågan vad vi, ställda inför de utmaningar vi står inför i dag, kan lära av erfarenheterna från tidigare års reformarbete.

Du kan hitta boken på de vanliga inköpsställena (ISBN 9789189077263). Du kan också kontakta Martin Börjeson direkt på martin.borjeson@esh.se  – då kan du köpa boken för författarpris (100 kronor + porto).

Trevlig läsning!