Den demografiska utmaningen

ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 DECEMBER 2018: Sverige står inför samma demografiska utmaning som till exempel större delen av Västeuropa och Ostasien gör. Behoven av den offentliga sektorns insatser av utbildning, stöd, vård och omsorg i livets alla skeden överskrider sedan några år de tillgängliga resurserna i form av skattemedel och personal.

Framtidsprognoserna visar att gapet mellan tillgängliga resurser och behov dels kommer att öka ytterligare och dels kommer att hålla i sig ända fram till 2040. Inget ljus i tunneln här inte, med andra ord …

Fortsätt läs texten i bloggen, där du också kan kommentera! På vilket sätt tar ni er an den demografiska utmaningen i er kommun?